• Knjiga zavisnost od kockanja sa terapijskim prirucnikom
  • Zavisnost od interneta i video igara

Vesti iz Udruženja

Dr Mladenović učetvovao na stručnoj konferenciji ‘’Drustveno odgovorno poslovanje u igrama na sreću - prevencija patološkog kockanja i zaštita omladine’’

b_400_200_16777215_00___images_slika1.jpg

U Beogradu, 19. maja 2015. godine u konferencijskoj sali opštine Zvezdara, održana je stručna konferencija pod nazivom  ‘’Drustveno odgovorno poslovanje u igrama na sreću - prevencija patološkog kockanja i zaštita omladine’’ u organizaciji Sektora za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije i reprezentativnog poslodavačkog udruženja priređivača igara na sreću Jakta.

Opširnije...

KNJIGA: Zavisnost od interneta i video igara

zavisnost od interenta knjiga

KNJIGA IZGUBLJENI U VIRTUELNOM SVETU - ZAVISNOST OD INTERNETA I VIDEO IGARA sa terapijskim priručnikom

AUTORI: Dr Goran Lažetić, Dr Ivica Mladenović

Izdavač: Čigoja Štampa, Beograd, 2014.

Knjigu mozete nabaviti preko sajta izdavaca:

 

http://www.chigoja.co.rs/izgubljeni_u_virtuelnom_svetu_lazetic_mladenovic

Kompjuteri, video igre i internet  postali su naša svakodnevnica.
Kompjuteri se ne koriste samo na poslu već su sada glavni izvor zabave,
razonode i druženja za mnoge ljude. Za većinu, korišćenje kompjutera,
video igara i interneta  je deo njihovog života, ali sa zdravim vidom
funkcionisanja. Za druge, vreme provedeno na kompjuteru, uz internet
ili video igru je bez te zdrave ravnoteže, sa ozbiljnim posledicama na
svakodnevni život.
 
Uporedo sa porastom broja korisnika interneta u Srbiji, sve veći broj
osoba naročito poslednjih godina javljao se u Kliniku za bolesti
zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje  tražeći medicinsku pomoć zbog
preterane upotrebe kompjutera u vidu korišćenja interneta ili igranja
video igara i posledica koje se javljaju zbog takvog načina rada. Iako još
uvek nije uvršćen u zvanične dijagnostičke klasifikacije mentalnih
oboljenja, „zavisnost od kompjutera, interneta i video igara“ i oštećenja
koja mogu nastati u psihičkom funkcionisanju ovih zavisnika, vrlo su
slična, a pojedina čak i identična onim poremećajima i oštećenjima koja
se sreću kod zavisnosti od psihoaktivnih supstanci,   te ga je neophodno
prepoznati na vreme i započeti tretman.


Većina korisnika interneta i kompjutera  koristi internet skoro
svakodnevno. Svaki korisnik može da razvije zavisnost  o određenim
aspektima interneta.
 
Socijalne mreže, kao što su  Facebook i Myspace, dodatno su povećali
korišćenje interneta, a u poslednje vreme i najčešći su uzroci zavisnosti
od interneta.
 
O dobrobiti kompjutera i interneta, kako za pojedinca, tako i za društvo,
piše se naveliko u mnogim kompjuterskim knjigama, i njihova korisnost
je nesumnjiva. Tu se prvenstveno radi o velikoj svetskoj bazi podataka
(„biblioteka sveta“)  koja je svakome "na dohvat ruke".
 
Međutim, osim pozitivne strane interneta, u vidu velike biblioteke jako
korisnih informacija iz gotovo celog sveta i njoj veoma jednostavan,
besplatan (ne računajući plaćanje interneta) i brz pristup, tokom
istraživanja uverili smo se i u negativnu stranu interneta koju većina korisnika i ne prepoznaje, i samim tim izlažu se mogućnosti da naruše
svoje, kako psihičko, tako i telesno zdravlje, ali i porodično i društveno
funkcionisanje.  Pošto se o pozitivnim stranama kompjutera i interneta i
njihovim vrednostima zna skoro sve, u ovoj knjizi akcenat  će biti 
stavljen na manje poznatu negativnu stranu kompjutera i interneta.
 
 
Iako još uvek nije uvršćen u zvanične dijagnostičke klasifikacije
mentalnih oboljenja, „zavisnost od kompjutera, interneta i video igara“ 
i posledice koje mogu nastati su stvarne. Međutim, kompjuter i internet
su  neophodan alat u rukama savremenog  čoveka. Zbog toga je važna
edukacija korisnika kako bi na najbolji mogući način sačuvali svoje
zdravlje i bezbrižno koristili blagodeti kompjutera i  interneta.

 

KOME JE KNJIGA NAMENJENA

osobama koje imaju problem sa problematičnim korišćenjem interneta i/ili video igara
članovima porodica osoba koje imaju problem sa problematičnim korišćenjem interneta i/ili video igara
lekarima
psihijatrima
socijalnim radnicima
psiholozima
specijalnim pedagozima
studentima
kao i svima drugima koji su zainteresovani na direktan ili indirektan način za zavisnost od interneta i/ili video igara
CILJ OVE KNJIGE JE

da poveća Vaše znanje o interentu, video igrama, i Vaše razumevanje mogućeg uticaja na one koji preterano koriste internet ili igraju video igre i njihove porodice

da Vam pruži informacije i smernice koje su neophodne da se identifikuju i podrže ljudi sa problemima zavisnosti od interneta i video igara

da Vam približi osnovne principe prevencije, lečenja i rehabilitacije

 

SADRŽAJ

KOMPJUTER, INTERNET,VIDEO IGRE I ŽIVOT

KRATAK ISTORIJAT    12
VIRTUELNO I STVARNO    21
PRIVLAČNOST INTERNETA?!    24
Socijalna podrška (druženje)    24
Seksualno zadovoljenje    25
Kreiranje ličnosti    25
Dezinhibicioni On-line efekti    26
POPULARNI SEVISI    27
Cyber sex    27
1. Pristup On-line pornografiji    27
2. Realno vreme sa virtualnim partnerom    28
3. Multimedija    29
On-line ljubavne veze    29
On-line video igre    31
On-line kockanje    32
DRUŠTVENE MREŽE    33
Uticaj društvenih mreža na korisnike    33
Socijalne mreže    34
VIDEO IGRE    37
Tipovi video igara    37
INTERNET U SRBIJI    42


ZAVISNOST OD KOMPJUTERA, INTERNETA I  VIDEO IGARA

ŠTA JE ZAVISNOST?    46
ŠTA JE ZAVISNOST OD INTERNETA    47
I VIDEO IGARA?    47
ŠTA JE NORMALNO KORIŠĆENJE    49
INTERNETA I VIDEO IGARA?    49
TERMINI    50
KRITERIJUMI ZA    51
DIJAGNOSTIKOVANJE    51
EPIDEMIOLOGIJA    53
ETIOLOGIJA    55
Zavisnički trijas    55
Šta ljudi traže na internetu?    57
Kognitivno-bihevioralni model    58
Neuropsihološki model    59
Teorija kompenzacije    62
SKRINING    64
Zavisnost od interneta -  Dijagnostički upitnik
Test za utvrđivanje zavisnosti od interneta
3. Skala kompulzivnog korišćenja interneta    73
4. Upitnik za utvrđivanje zavisnosti od Video igara
FAKTORI RIZIKA    77

KATEGORIJE ZAVISNOSTI    78
RAZVOJ ZAVISNOSTI    79
KLINIČKA SLIKA    81
Simptomi i znaci zloupotrebe interneta    81
Tipičan način razmišljanja jednog internet zavisnika:    82
ŠTA JE ZAVISNOST OD    83
VIDEO IGARA?    83
LIČNOST ZAVISNIKA    84
POSLEDICE ZAVISNOSTI    86
Spektar posledica zavisnosti od Interneta i video igara    86
Zdravstvene posledice    87
A. Telesne posledice    87
B. Psihičke posledice    91
Porodične posledice    95
Problemi u školi, fakultetu    96
Profesionalne posledice    97
Socijalne posledice    97
Prikaz slučaja – I    98
Prikaz slučaja – II    99
TRETMAN    101
Principi i cilj lečenja    102
Psihoterapija zavisnosti od interneta    104
Kognitivno – bihevioralna terapija    104
Porodična/bračna terapija    109
Farmakoterapija zavisnosti od interneta    115


PREVENCIJA ZLOUPOTREBE KOMPJUTERA, INTERNETA I
VIDEO IGARA

INTERNET KAO IZVOR OPASNOSTI   
1.  Neprikladan sadržaj  
2.  Rizik od interakcije   
3. Trošenje previše vremena  
4. Nasilje preko interneta   
KAKO SMANJITI UTICAJ   
NEGATIVNE STRANE INTERNETA  
VIDEO IGRE KAO DEO
ODRASTANJA I RODITELJSTVA   
Praktični saveti za ograničenje igranja video igara   
PRAVILAN RAD ZA   
KOMPJUTEROM   
Pravilan rad za kompjuterom   
Vežbe za opuštanje tokom rada   
SMERNICE ZA ZDRAV ŽIVOT   


PRIRUČNIK ZA TRETMAN


KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA OD INTERNETA DA SE LEČI ?
PREPOZNAJTE I PRIHVATITE  PROBLEM
UNAPREĐENJE MOTIVACIJE ZA LEČENJEM I PROMENAMA
RAD NA SAMODISCIPLINI, I STRUKTURACIJI VREMENA
 „TERAPIJSKA PRAVILA”
PREPOZNAJTE SVOJA OSEĆANJA
PREPOZNAJTE SVOJE MISLI I PROMENITE PONAŠANJE
PROGRESIVNA MIŠIĆNA RELAKSACIJA
PRIRODNA PROIZVODNJA DOPAMINA I ENDORFINA
PODVUCITE CRTU  „VELIKO PREDSTAVLJANJE“
NAUČITE DA RAZGOVARATE
PORODICA I PORODIČNE ULOGE
NAUČITE DA REŠAVATE PROBLEME
KAKO SE BORITI PROTIV STRESA?
REZIME UČINJENOG

 

Recenzije knjige
„Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara“
    Internet je postao sastavni deo života miliona ljudi širom planete. Nesumnjivo korisno sredstvo komuniciranja, uvida u stručnu i drugu literaturu, internet je omogućio i brzo, instant informisanje kao zamenu za knjige koje su se nekada držale u rukama i čija slova i miris su opijali one koji su ih čitali. Ovo je i moćno sredstvo samolečenja ali i dvosekli mač jer može dati pogrešne informacije i postati ono što smo nazvali „healing or kiling tool“ (instrument lečenja ili destrukcije).
„Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara“, autora dr Gorana Lažetića i dr Ivice Mladenovića, predstavlja prvu stručnu knjigu u našoj zemlji koja se na sveobuhvatan način bavi problemom koji će u budućnosti predstavljati veliki izazov psihijatrije, ali i društva u celini. Samo pisanje ovakve knjige predstavlja izazov, s obzirom na to da se radi o problemu koji nije jasno dijagnostički definisan, a terapijska iskustva su više nego skromna. S druge strane, sve veća zloupotreba elektronskih medija i potencijalna opasnost koju oni sa sobom nose, uslovljavaju neophodnost publikovanja jedne ovakve knjige, što u krajnjoj instanci potvrđuje i stav Američkog psihijatrijskog udruženja, koji je u DSM-V, novoj klasifikaciji mentalnih poremećaja objavljenoj nedavno, u Sekciji III uvrstilo i „zavisnost od interneta“ kao jedan od značajnijih potencijalnih problema na kojem treba raditi u narednom periodu, pre definitivnog prihvatanja kao formalne dijagnoze.
    Savremeno društvo potpuno je preplavljeno elektronskim uređajima. Izazovi iz virtuelnog sveta, podstiču nas da stvarni život potisnemo u korist veoma stimulativne „virtuelne realnosti“. Za većinu korisnika, ovi podsticaji su kratkog daha i zabavno skretanje od svakodnevnih životnih problema. Aktuelna istraživanja ukazuju da preterano korišćenje interneta i kompjutera može dovesti do razvoja zavisnosti kao i da nekontrolisano bavljenje video igrama predstavlja potencijalno ozbiljnu pretnju po mentalno zdravlje, što je povezano sa različitim negativnim psihosocijalnim posledicama.
    Knjiga „Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od interneta i video igara“ sadrži četiri sistematizovane celine koje pružaju sveobuhvatan pogled na problematiku. U prvom delu autori hronološki prate istorijat kompjutera, interneta i video igara, ukazujući na najznačajnije datume, uz istovremeno adekvatan opis aktuelne situacije u ovoj sferi, i definisanje pojedinih značajnijih modaliteta elektronske komunikacije. Drugi, medicinsko-psihijatrijski deo, prati sve zahteve savremenih udžbenika i pruža detaljne informacije o dijagnostikovanju, etiologiji, kliničkoj slici i terapiji ovog poremećaja, u skladu sa aktuelnim stavovima i znanjima. Veoma značajan, treći deo knjige posvećen je prevenciji, poremećaja u raznim ciljnim grupama. Terapijski priručnik će svakako biti od koristi stručnjacima različitih profila, ali i opštoj populaciji, s obzirom na to da se radi o problemu u ekspanziji, uz istovremeni deficit stručne literature na našem jeziku.
    Autori zaslužuju pohvalu za sveobuhvatan i savremen vodič za tretman zavisnosti od interneta i video igara, koji je napisan na odmeren, razumljiv i popularan  način. Ova knjiga obezbeđuje dovoljno praktičnih informacija koje će pomoći ne samo osobama koje problematično koriste nove tehnologije, njihovim roditeljima i partnerima, već i lekarima i terapeutima da se mnogo bolje pripreme za procenu i lečenje ovog rastućeg problema. Svojom sveobuhvatnošću, popularnim i prepoznatljivim stilom pisanja autora, aktuelnošću i značajem teme koju obrađuje, ali i otvaranjem novih aspekata zdravog stila života, ova knjiga će sigurno naći put do mnogih korisinika koji imaju problem „zavisnosti“ ili se na neki drugi način suočavaju sa ovim problemom.
    Zbog svega navedenog, sa zadovoljstvom predlažem izdavaču da prihvati za štampu rukopis „Izgubljeni u Virtuelnom Svetu -  ZAVISNOST OD INTERNETA I VIDEO IGARA sa terapijskim priručnikom ”, autora dr Gorana Lažetića i dr Ivice Mladenovića, psihijatara  Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Kao što je već rečeno, rukopis predstavlja monografiju i priručnik namenjem velikom broju različitih profila stručnjaka i edukovanih volontera koji se bave tretmanom, rehabilitacijom i prevencijom „zavisnosti od interneta i video igara” u našoj sredini. 

Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski

Ova knjiga  predstavlja orginalni doprinos savremenoj psihijatriji i to ne samo za tretman zavosnosti od Interneta i/ili video igara već za lečenje, rehabilitaciju i prevenciju prekomernog korišćenja Interneta ili zavosnosti od njega i/ili video igara. Na postupan i razumljiv način uz uspešno kombinovanje teorijskih saznanja i velikog praktičnog iskustva autora u tekstu knjige ukazuje se na savremene trendove i budućnost svih oblika tretmana zavisnosti  od Interneta i/ili video igara i
unapređenja mentalnog zdravlja. Prikazan je veliki broj savremenih oblika tretmana i nege koje edukovani volonteri mogu raditi samostalno ili u okviru multidisciplinarnog tima u različitim institucionalnim oblicima savremene psihijatrije. 
U pitanju je savremeni priručnik za tretman i prevenciju različitih oblika zavosnosti od Interneta i/ili video igara u obliku stručne monografije za sagledavanje trendova u sveobuhvatnom pristupu lečenju bolesti zavisnosti.
Mišljenja sam da delo dr Gorana Lažetića i mr sci dr Ivice Mladenovića, specijalista psihijatara, istaknutih stručnjaka iz oblasti poremećaja zavisnosti sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu predstavlja izuzetno vrednu stručnu literaturu za tretmana i lečenje osoba sa zavisnošću od Interneta i/ili video igara u društevnoj  zajednici kroz organizovana korisnička udruženja ili u odgovarajućim savetovalištima. 
 
Prof.dr Marko Munjiza,                 

O AUTORIMA

Dr Goran Lažetić, psihijatar

    Zaposlen na Kliničkom odeljenju Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Autor i koautor brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima,  objavljenim u nacionalnim i stranim časopisima. Održao više predavanja na raznim seminarima i tribinama sa temom „Zavisnost od Interneta“ i „alkoholizam i narkomanija”. Predavač u okviru  Edukativnih kurseva za zdravstvene radnike i saradnike, i  predavač u okviru dvosemestralnih  seminara. Autor knjiga: Internet – gospodar ili potčinjeni (2006), Alkoholizam i narkomanija – razumeti i pobediti zavisnost (2011), Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć (2012), Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma (2013), Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara (2014).

Dr Ivica Mladenović, mr sc. med., psihijatar, porodični psihoterapeut

    Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Nacionalni predstavnik za saradnju sa SZO vezano za alkohol i alkoholnu politiku u periodu 2007 – 2010.godine. Član Republičke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe i borbu protiv alkoholizma, kao i brojnih nacionalnih stručnih tela i komisija iz oblasti bolesti zavisnosti. Koordinator dvogodišnje edukacije iz Sistemske porodične terapije alkoholizma i predavač na brojnim kursevima iz oblasti bolesti zavisnosti. Predsednik Udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja – Klub ŠANSA. Koordinator prvog stručnog programa u Srbiji „Odgovorno kockanje”. Autor i koautor više od 30 stručnih radova iz oblasti bolesti zavisnosti i porodične psihoterapije, kao i sledećih knjiga: „Izgubljeni u virtuelnom svetu – Zavisnost od interneta i video igara“(2014), „Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma“(2013), „Inkubator zdravog života – 50 godina STKLA Palmotićeva“(2013), „Adiktologija“(2013), „Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć“(2012), „Psihijatrija razvojnog doba“(2012), “Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT) – priručnik za upotrebu“(2010), “Dijagnostičko – terapijske smernice za alkoholizam“(2009) i „Moralnost u alkoholičarskoj porodici”(2009).

Knjigu mozete nabaviti preko sajta izdavaca:

 

http://www.chigoja.co.rs/izgubljeni_u_virtuelnom_svetu_lazetic_mladenovic

Pretraga

Anketa

Igre na sreću koje najčešće igrate?

Kladionica - 30.7%
Slot i poker aparati - 16.7%
Elektronski rulet - 25.4%
Online kockanje - 4.4%
Berza - 0%
Loto - 1.8%
Ne igram ništa - 21.1%

Ukupno glasova: 114
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 28 sep 2015 - 00:00

Testovi

Ko je Online

Ko je na mreži: 33 gostiju i nema prijavljenih članova