Promocija knjige "Patološko kockanje - sa priručnikom za samopomoć"

  • Štampa

Obaveštavamo Vas da će se promocija knjige "Patološko kockanje sa priručnikom za samopomoć" održati u "Rimskoj dvorani" Biblioteke grada Beograda 09.05.2012. u 19 časova.

 

Govornici:

- Prof. Dr Branko Ćorić, neuropsihijatar

- Doc Dr Petar Nastasić, neuropsihijatar

- Mr Sci. Med. dr Ivica Mladenović, psihijatar

- dr Goran Lažetić, psihijatar